ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,217

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำโดยท่าน ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหารและสมาชิกเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  วันที่ 6 กันยายน 2562
  ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การเผยแพร่ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ในเดือน พฤศจิกายน 2561   
สรุปการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต
สภาเด็กและเยาวชนตำบลหลุมข้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา 2 กันยายน 2557
โครงการงดใช้โฟม  ลดใช้ถุงพลาสติก  หิ้วปิ่นโต  โชว์ถุงผ้า   เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะ  และปลูกจิตสำนึกดูแลทรัพยากรธรรมชาติ   พนักงานสวมใส่ผ้าไทย  นุ่งผ้าถุงทุกวันศุกร์
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2562  
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด (หลุมข้าวเกมส์) ครั้งที่ 5/2557 ในระหว่างวันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หลุมข้าวเกมส์) ครั้งที่ 5/2557 ระหว่างวันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2557

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.