ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,690

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี  2552


เช้าวันที่ 30 มิ.ย.52 ขนต้นกล้าและหญ้าแฝกไปสถานที่ปลูกป่า

ภาพขนกล้าไม้และหญ้าแฝกไปยังสถานที่ปลูกป่า

สถานที่จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยคอกสำหรับใส่กล้าไม้และหญ้าแฝก

วันที่ 30 มิ.ย.52 เวลา 9.00 น.พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระจันทร์

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระจันทร์

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระจันทร์

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระจันทร์

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระจันทร์

ต้นกล้าที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว

เวลา 12.00 น.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.และชาวบ้าน ร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน

เวลา 12.00 น.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.และชาวบ้าน ร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน

เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้า ส.อบต.และชาวบ้านร่วมกันปลูกหญ้าแฝกที่แยกสระจันทร์

เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้า ส.อบต.และชาวบ้านร่วมกันปลูกหญ้าแฝกที่แยกสระจันทร์

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร เจ้าหน้า ส.อบต.และชาวบ้านร่วมกันปลูกหญ้าแฝกที่แยกสระจันทร์

ภาพหญ้าแฝกที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.