ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,721

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวสัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2553


อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 1 บ้านหลุมข้าว

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 2 บ้านขาคีม

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 3 บ้านสระจันทร์

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระสัง

อบต.หลมุข้าว สัญจร หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 6 บ้านกอก

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 7 บ้านดงพลอง

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 8 บ้านไพล

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 9 บ้านท่ากระทุ่ม

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่หนองบัว

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 11 บ้านซาด

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 12 บ้านเพิก

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 13 บ้านโกรกขาม

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 14 บ้านไพลพัฒนา

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 15 บ้านหลุมข้าวพัฒนา

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 16 บ้านดงพลองพัฒนา

อบต.หลุมข้าวสัญจร หมู่ที่ 17 บ้านโนนตะโก
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.