โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 7 ธันวาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,680,011

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     การโอนงบประมาณ 
การโอนงบประมาณ
การโอนงบประมาณ  
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 8 เมษายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนศึกษาเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนโยธาเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนการคลังเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 สำนักปลัดเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้ง 6/2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(หน่วยตรวจสอบภายใน)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนส่งเสริมการเกษตร)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนการศึกษา)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนโยธา)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(สำนักปลัด)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 4/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 3/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 2/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 1/2553เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 044367093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı