โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,742,227

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  การประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) อบต.หลุมข้าว

  การประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาคีม หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) อบต.หลุมข้าว

  ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแบบ Ashaltic Concrete บ้านเพิก ม.12 - บ้านซาด ม.11

  การประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete(โดยวิธีPavement In-Place Recycling)สาย ม.12-ม.11

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาประจำตำบล อบต.หลุมข้าว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุมข้าว หมู่ 1 อบต.หลุมข้าว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโกรกขาม หมู่ 13 ต.หลุมข้าว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.หมู่ 12 ต.หลุมข้าว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด หมู่ 2 ต.หลุมข้าว

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุมข้าว หมู่ 1 ต.หลุมข้าว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.