ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,830

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว)

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
แจ้งปัญหา ... ฝุ่น PM 2.5 ...
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ... แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
กิจกรรมให้ความรู้การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน 
      กิจกรรมให้ความรู้การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านโกรกขาม หมู่ที่  13 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง ...

กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร 
      คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศู...

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
      ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหลุมข้าว  จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดก๊าซเรือ...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกถึงนานายสมจิต คลื้นพลกรัง บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเต้า หมายใหญ่ ถึงบ้านนางจักจั่น แย้มจู บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกอก ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว หงส์กลาง ถึงบ้านนายทวี บุญรอด บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7
ข่าวย้อนหลัง
 
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.