ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,189

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (ส่วนที่ 1,2)เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปจำนวนโครงการ งบประมาณเปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.66ยุทธศาสตร์ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     รายงานผผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.65ยุทธศาสตร์ที่ 1เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานส่วนที่1และ2เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปแผนงานโครงการเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผด.เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 สรุป ผด.ปี2564เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่๑เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2555 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2550เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.