โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,694,462

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เปิดอ่าน
     บัญชีครุภัณฑ์เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 6เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 5เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 4เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 3เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2เปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ที่ 1เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน อบต.หลุมข้าว ประจำปี 2567เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (ส่วนที่ 1,2)เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปจำนวนโครงการ งบประมาณเปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.66ยุทธศาสตร์ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     รายงานผผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-04-28เปิดอ่าน
     ส่วนที่2 ผด.65ยุทธศาสตร์ที่ 12565-04-19เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานส่วนที่1และ22565-04-19เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปแผนงานโครงการ2565-04-19เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-04-19เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25652565-04-19เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผด.0000-00-00เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 สรุป ผด.ปี25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๒0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่๑0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2555 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.25510000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 25500000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์