ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,187

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     งบแสดงสถานะการเงิน 
งบแสดงสถานะการเงิน
งบแสดงสถานะการเงิน  
     รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1)เปิดอ่าน
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1-2)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563เปิดอ่าน
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 4เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2553(ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.