โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,742,262

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)2565-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-22565-04-07เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)2565-04-11เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)2565-04-05เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 30000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1-2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 40000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 30000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2553(ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.