โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,694,449

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1)เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)2565-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-22565-04-07เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)2565-04-11เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)2565-04-05เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 30000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1-2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 40000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 30000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 2)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2554(ไตรมาสที่ 1)0000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์