โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.210.151.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,996,887

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส 
สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส  
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2565เปิดอ่าน
     สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564-11-01เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25652565-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25652565-01-10เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25642564-10-15เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25642564-07-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25642564-04-05เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25642564-01-08เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25632563-10-15เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25632563-07-29เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซือจัดจ้างเดือน ก.พ. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเดือนตุลาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     เดือนตุลาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25570000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง0000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.25560000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.25550000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.25550000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์