ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,179

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.61เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซือจัดจ้างเดือน ก.พ. 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 61เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเดือนตุลาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559เปิดอ่าน
     ผลการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558เปิดอ่าน
     ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2557เปิดอ่าน
     เดือนตุลาคม 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2557เปิดอ่าน
     สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2557เปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 2555เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.2555เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2555เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.2555เปิดอ่าน
     สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2555เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.2555เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.