โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 44.210.151.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,996,927

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     รายงานการประชุมสภา อบต. ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่1_2566.pdfเปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่2 ครั้งที่1_2566.pdfเปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่4 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่2_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่1 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่3 ครั้งที่ 2_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่3 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่1_2565เปิดอ่าน
     รายงานประชุมครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานประชุมสภา ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิ.ย. 560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 560000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2556และการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 560000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 570000-00-00เปิดอ่าน
     กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557และการประชุม สภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 570000-00-00เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์