โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,981,704

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว 
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว  
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25570000-01-01เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบหลุมข้าว ลงวันที่ 3 มิถุนายน 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25560000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 25550000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญปรปะจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 21 ก.ย.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 6 ส.ค.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 11 มิ.ย.520000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 16 ก.พ.25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.