ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,184

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว 
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว  
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบหลุมข้าว ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญปรปะจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2553เปิดอ่าน
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553เปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเปิดอ่าน
     ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 21 ก.ย.52เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ลงวันที่ 6 ส.ค.52เปิดอ่าน
     ประกาศ สภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 11 มิ.ย.52เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หลุมข้าว เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 16 ก.พ.2552เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.