โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,742,199

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ศูนย์ อปพร.ตำบลหลุมข้าว 

ศูนย์ อปพร.ตำบลหลุมข้าว
ศูนย์ อปพร.ตำบลหลุมข้าว  

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ด.ต.เริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

นายวิษณุ  อ้วนสันเทียะ

รองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

นายสมประสงค์  เที่ยงกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

 

                     ตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หลุมข้าว  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 27,30,31,32,33  และข้อ 36 เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  และมีรายชื่อสมาชิก อปพร. อบต.หลุมข้าว ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.