โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.101.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,914,364

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการถนนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17 
      โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนตะโก  พื้นที่  445  ตารางเมตร  ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  111.25  เมตร  หน้า  0.15  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  อบต.
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9 
      โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9  ถนนคอนกรีตกว้าง  3.00ม. ยาว  117.50 ม.หน้า 0.15 ม พื้นที่ 362.42 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ อบต. และป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง  จำนวน  1  ชุด
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเพิก หมู่ที่ 13 
      วันที่  29  ตุลาคม  2552  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเพิก  หมู่ที่ 12  ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,052 เมตร หน้า  0.15 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,208 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ อบต
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านไพล หมู่ที่ 8 บ้านไพล 
      วันที่  22  ตุลาคม  2552โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ  บ้านไพล  หมู่ที่ 8 บ้านไพล (งานซ่อมแซมถนนดิน) ยาวประมาณ  120  เมตร  หน้าเฉลี่ย 0.70 เมตร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ทอขนาด 0.40 จำนว
โครงการก่อสร้างถนนดินถร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านไพล หมู่ที่ 8 งานซ่อมแซมถนนดิน 
      วันที่  22  ตุลาคม  2552  โครงการก่อสร้างถนนดินถร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านไพล หมู่ที่ 8  งานซ่อมแซมถนนดิน ยาวประมาณ 120 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร  กว้างเฉลี่ย 5 เมตรฐานกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ท่อขนาด 0.40 จำนวน 12 ท่อน ปริมาต
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมกำแพงหูช้าง หน้า-หลังท่อบ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านขาคีม 
      วันที่  14  ตุลาคม  2552  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมกำแพงหูช้าง  หน้า-หลังท่อบ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านขาคีม  งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 4 จุด พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างจำนวน 1ชุด
โครการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมกำแพงหูช้าง หน้า-หลังท่อบ้านไพล หมู่ที่ 8 
      โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำกำแพงหูช้าง หน้า-หลังท่อบ้านไพล หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ยาว 1,520 ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,040 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม. จำนวน  3 จุด จุดละ 5 ท่อน
โครงการถนนดินและหินคลุก หมู่ 3 
      โครงการถนนดินและหินคลุก  หมู่ 3   ยาว 1,200  เมตร  กว้าง 4 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ถนนหินคลุกบ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ 15 
      ถนนหินคลุกบ้านหลุมข้าวพัฒนา  หมู่ 15  ยาว 1000  เมตร  กว้าง 4 เมตร หนา 010 เมตร
โครงการปรับปรุงถนนดินและหินคลุกบ้านห้วยน้อย หมู่ 5 
      โครงการปรับปรุงถนนดินและหินคลุกบ้านห้วยน้อย  หมู่ 5
โครงการนถนนลาดยาง 
      งานถนนลาดยาง  ยาวประมาณ 700 เมตร ความกว้าง 8 เมตร สาย บ้านซาด-บ้านมะระ
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.