ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,071

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งเปิดอ่าน
     หลักการบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     หลักการบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     แผนยุทธศาสตร์2564เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     การกำหนดหลักสูตรการพัฒนานิเทศข้าราชการเปิดอ่าน
     การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพนักงานครูเปิดอ่าน
     ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรางวัลประจำปี2563เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด19เปิดอ่าน
     ระเบียบการประเมิน พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     แบบประเมินบริหารท้องถิ่นและอำนวยการเปิดอ่าน
     แบบประเมินทั่วไปและวิชาการเปิดอ่าน
     ตัวอย่างแบบประเมินแบบใหม่เปิดอ่าน
     คู่มือสมรรถนะหลักเปิดอ่าน
     คู่มือสมรรถนะผู้บริหารเปิดอ่าน
     คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร อบต.หลุมข้าวเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.