โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.201.68.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,655,802

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     จดหมายข่าว 
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2 /2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน ฉบับ2 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 7เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกันยายนเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     testเปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2556เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 9ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวฉบับที่ 1ประจำเดือน มกราคม 2553เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2552เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2552เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 044367093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download