ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,190

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม  
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 ธ.ค. 57เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 ก.ย. 57เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ส.ค. 57เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 13 มิ.ย. 57เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 เม.ย. 57เปิดอ่าน
     ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 2 ก.พ. 57เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 21 ธันวาคม 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ครั้งแรก ประจำปี 2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 6 สิงหาคม 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 5 เมษายน 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 8 ธันวาคม 2554เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 8 สิงหาคม 2554เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 12 ตุลาคม 2553เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 9 สิงหาคม 2553เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 7 มิถุนายน 2553เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ อบต.หลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 28 เมษายน 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ อบต.หลุมข้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 28 กันยายน 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หลุมข้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.