ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,215

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     การโอนงบประมาณ 
การโอนงบประมาณ
การโอนงบประมาณ  
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 8 เมษายน 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนศึกษาเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนโยธาเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนการคลังเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 สำนักปลัดเปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้ง 6/2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(หน่วยตรวจสอบภายใน)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนส่งเสริมการเกษตร)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนการศึกษา)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนโยธา)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(สำนักปลัด)เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 4/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 3/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 2/2553เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 1/2553เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.