โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,322,557

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     การโอนงบประมาณ 
การโอนงบประมาณ
การโอนงบประมาณ  
     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13/25642564-09-16เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/25642564-09-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/25642564-08-18เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/25642564-08-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/25642564-07-07เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/25642564-06-24เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/25642564-06-02เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/25642564-04-08เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/25642564-03-11เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/25642564-02-05เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/25642563-12-25เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/25642563-12-03เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/25642563-10-17เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 8 เมษายน 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25540000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนศึกษา0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนโยธา0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ส่วนการคลัง0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 7/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 สำนักปลัด0000-00-00เปิดอ่าน
     โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนครั้ง 6/2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(หน่วยตรวจสอบภายใน)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนส่งเสริมการเกษตร)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนการศึกษา)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(ส่วนโยธา)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 5/2553(สำนักปลัด)0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 4/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 3/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 2/25530000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 โอนครั้งที่ 1/25530000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์