โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.201.68.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,655,818

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร        

1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
info.dla.go.th/
- e-plan
e-plan.dla.go.th/
- ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
- ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

2.>>ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
 http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 รายงานการควบคุมภายใน jpg

3.>>ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=270&id_type=1 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน.jpg

>>ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 - หนังสือรับรองควบคุมภายใน.jpg

5.>>ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.หลุมข้าว


http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=280&id_type=1 คู่มือสรรถนะหลัก และคู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=282&id_type=1  สมรรถนะประจำสาย คู่มือประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/45/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 1

http://www.lumkhaw .go.th/service/content/47/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 2

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=289&id_type=1     การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=290&id_type=1  การวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำคำบรรยายอักษร  

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=291&id_type=1 การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ อบต.หลุมข้าว 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=292&id_type=1  กำหนดสมรรถนะ (Competency)

6.>>ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=266&id_type=1 ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=267&id_type=1 ทะเบียนประวัติของพนักงานจ้าง

7.>>ระบบสารสนเทศที่สามารถ share

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=278&id_type=1 การพิมพ์หนังสือราชการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=285&id_type=1 ระเบียบฯสารบรรณ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=268&id_type=1  แบบคำขอลงทะเทียบคนพิการ ใบมอบอำนาจ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=279&id_type=1  คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยฯ


8.>>สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=question&path=question&id_sub=252&id_type=1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

10.>>ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้ภายในองค์กร
http://www.lumkhaw.go.th/news/content/63 ประกาศเจตจำนงค์
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=283&id_type=1  แผนพัฒนาบุคลากร
องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/1 ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/2 ระเบียบ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/3 ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.


 

คู่มือ มาตรฐาน องค์ความรู้

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/50/ มาตราฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/49/ มาตราการป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/52/ มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/51/ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/10/ มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 


ประกาศโดย : อบต.หลุมข้าว
วันที่ประกาศ : 2021-02-01

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 044367093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download