โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,742,268

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     รายงานการเงินประจำเดือน 
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการเงินประจำเดือน  
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน 25652565-05-09เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน 25652565-05-09เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25652565-04-08เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652565-03-08เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน พฤษภาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม พ.ศ.25550000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25540000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25530000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25520000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.