ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,155

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมการสำรวจผู้ค้าในตลาดนัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว:วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึก                 ในพระมหากรุณาธิคุณในกิจกรรมเฉลิมเพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง  พิธีลงนามถวาย         พระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง
กิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บเอกสาร ภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล การให้บริการประชาชน
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดดงพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรน่า 2019 covid - 19) ระหว่างวันที่ 28- 29 มีนาคม 2563 ณ วัดหลุมข้าว  มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 120 คน เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่อไป
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.