ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,796

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม  2556
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่  11-12 กรกฎาคม 2556
โครงการค่ายชมรมต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  2556 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2556 -3 พ.ค.2556  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการชมรมต้นกล้าหลุมข้าวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  2556
โครงการค่ายชมรมต้นกล้าหลุมข้าวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  2556 ในวันที่  1-3 พ.ค.2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2(เขาใหญ่) อำเภอปาช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่  10 เมษายน  2556
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน  ของ อบต.หลุมข้าว ประจำปี  2556  ตั้งแต่วันที่  26   27-29  มีนาคม  2556
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556  วันที่  12 มกราคม  2556
วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ.2555
วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5   ธันวาคม พ.ศ.2555

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.