ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,654

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างความสามัคคีสมานฉันท์   วันที่  2-6 มิ.ย.52


วันที่ 2 มิถุนายน 2552 วันแรกของการลงทะเบียน

วันที่ 2 มิ.ย.52 ประชุมวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง/ตรวจความพร้อม

แบ่งหมู่ฝึกอบรมเป็น 8 หมู่สี

วันที่ 2 มิ.ย.52 เวลา 21.30 น. กิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 3 มิ.ย.52 เปิดงานลูกเสือชาวบ้านอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทางราชการ

วันที่ 3 มิ.ย.52 เวลา 15.30-17.00 น.กิจกรรมระบบฐาน ประโยชน์ของเงื่อน(ฐานละ8 นาที) เช่น พิรอด-ขัดสมาธิ, กระหวัดไม้ ตระกรุดเบ็ด ฯลฯ

วันที่ 3 มิ.ย.52 เวลา 7.00-7.30 น.พิธีประชุมรอบเสาธงประจำวัน

วันที่ 3 มิ.ย.52 เวลา7.30-9.00น. พัฒนาที่พักและรับประธานอาหาร

วันที่ 3 มิ.ย.52 เวลา 20.00-20.30น. กิจกรรมระลึกถึงวีรบุรุษ และวีระสตรของชาติไทย1

วันที่ 3 มิ.ย.52 เวลา 20.00-20.30น. กิจกรรมระลึกถึงวีรบุรุษ และวีระสตรของชาติไทย

วันที่ 4 มิ.ย.52 เวลา 8.30-09.00น.ลูกเสือชาวบ้านเล่นเกมส์ที่ทางวิทยากรจัดเตรียมไว้ให้

วันที่ 5 มิ.ย.52 พิธีเปิดประชุมรอบเสาธงประจำวัน

วันที่ 5 มิ.ย.52 แจกเสื้อลูกเสือชาวบ้านให้กับลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 5 มิ.ย.52 เวลา20.00น.กิจกรรมพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับลูกเสือชาวบ้าน

วันที่ 6 มิ.ย.52 วันสุดท้ายของการฝึกอบรม
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.