ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,759

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  ปีงบประมาณ 2552 


วันที่ 26 มิ.ย.52 เวลา 8.30 น.จัดตั้งขบวน ณ โรงเรียนหลุมข้าว

เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทำลาย คว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยการแจกแผ่นพับความรู้

ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับเพื่อเป็นความรู้ให้กับชาวบ้านในเขตตำบลหลุมข้าว

ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง

นักเรียนโรงเรียนหลุมข้าวร่วมเดินรณรงค์โดยการแต่งชุดยุงลาย

ขบวนเดินรณรงค์ ณ บ้านหลุมข้าว

เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทำลาย คว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ณ บ้านหลุมข้าว

เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทำลาย คว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ณ บ้านดงพลองและบ้านดงพลองพัฒนา

เดินรณรงค์โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ ณ บ้านดงพลอง และบ้านดงพลองพัฒนา

เวลา 13.00 น.เดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ทำลาย คว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ณ โรงเรียนบ้านไพล

ภาพบรรยากาศการเดินรณรงค์ ณ โรงเรียนบ้านไพลและพื้นที่ใกล้เคียง
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.