ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,795

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ 11 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากระทุ่ม ม.9 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและพัสดุของส่วนการคลัง อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเรียบเหมือง บ้านสระจันทร์ ม.3 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกหมู่ที่ 6 อบต.หลุมข้าว

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 อบต.หลุมข้าว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.