ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,697,198

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน



  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ  2553
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ  2553
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553  ประจำปีงบประมาณ  2553  ในวันที่  30  มิถุนายน  2553  ณ  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรสามัคคี)
โครงการสร้างเสริม  การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าหัวไร่ ปลายนา และพื้นที่สาธารณะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553   ในวันที่ 8  มิถุนายน  2553  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสร้างเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา และพื้นที่สาธารณะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2553
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  2553  วันที่ 8  เมษายน  2553
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2553
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2553
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวสัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2553

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.